Tainikoski Oy:n juuret ulottuvat jo kesäkuulle 1983, jolloin yritystoiminta aloitettiin toiminimen pohjalta. Yhdellä kuorma-autolla hoidettiin maansiirtoajoa ja talvella lisäksi teiden aurausta. 1984 liitettiin sivulle kippaava perävaunu kuorma-auton perään ja kuljetus oli pääasiassa malmikuljetuksia Elijärven kaivokselta Ajokseen ja Tornioon Outokummun tehtaalle. Myöhemmin mukaan tuli myös rahtikuljetuksia toiminta-alueena koko Suomi.

Toimitilojen ja hallin rakentaminen tuli ajankohtaiseksi 90-luvun taitteessa ja tarkoituksena oli kalliin investoinnin kattamiseksi aloittaa autojen pesutoimintaa myös ulkopuolisille ja 1992 päätettiin perustaa Simon Truck Clean Oy ja rakentaa toimitilat. Nimestään huolimatta toimiminen tällä alalla ei kuitenkaan ollut merkittävää vaan toimialaksi muodostui urakointi/kuljetus. Nimen käyttäminen ihmisille on osoittautunut vuosien varrella vaikeaksi joten 2009 nimi muutettiin Tainikoski Oy:ksi.

Tällä hetkellä yhtiön toimialaan kuuluvat biokuljetukset, jätekuljetukset sekä turve-energian myynti.