TAINIKOSKI OY on Simossa toimiva turve- ja kuljetusalan yritys, jonka toimialaan kuuluvat turpeen nosto sekä turve- ja biomassakuljetukset.